Søk i denne bloggen

tirsdag 11. mai 2010

Infolitseminar mandag 10.mai

Nå er alle i gruppa representert med sin egen blogg, samlet på Netvibes, der vi oppsummerer hver for oss inntrykkene og tankene etter hvert møte.
Birgithe gikk gjennom noen eksempler på hvordan skolebibliotekarer kommer inn med veiledning i informasjonskompetanse på ulike klassetrinn og fra ulike innfallsvinkler. Eksemplene har vi samlet i et felles dokument på Google Docs. Her skal alle bidra og eksempelsamlingen vil utvides etterhvert. Det var godt å komme ned på jorda og gå gjennom konkrete eksempler i et ellers ganske svevende forum - og gjennomgangen avdekket igjen at vi tenker ulikt om mange ting.
Jeg blir forøvrig mer og mer forvirret etter hvert møte. Men kaos er vel en bra ting - og det setter hvertfall tankevirksomheten i sving.

Fredag 21.mai var jeg på fagforum for skolebibliotekarer i Akershus, og hørte på norsklektor Ingunn Kjøl Wiigs interessante gjennomgang av nettverket som hun har grunnlagt: d&b - Del det du har, bruk det du får. Der ligger allerede Birgithe og Siv-Marits undervisningsopplegg i informasjonskompetanse. Her kunne sikkert våre eksempler som vi samler i dokumentet vårt også legges til. Nettverket er stort, og blir stadig større. Det er en fin arena for å styrke samarbeidet mellom lærere og skolebibliotekarer.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar