Søk i denne bloggen

lørdag 7. mars 2015

Det flasker seg - tror jeg!

Takk for sist, medstudenter! Midtsamlingen tirsdag 3.mars var et hyggelig og etterlengtet gjensyn.

I tiden etter nyttår har jeg bekymret meg mye for prosjektoppgaven. Jeg har prøvd å utnytte den minimale ledige tiden jeg har, til å lese pensum, mens underbevisstheten har jobbet jevnt og trutt med problemstillingen. Tenkt, formulert og forkastet. Det har ikke vært lett. Men etter Arne Olavs gjennomgang og orientering om oppgave og eksamen, og de forløsende ordene "me er ikkje ute etter å ta dykk" (noe i den dur), så sank skuldrene litt.
Problemstillingen driver altså å sniker seg fram (jada - jeg vet jeg er sent ute...).
Det skal handle om å bruke wiki for å styrke lærernes delingskultur, øke den digitale kompetansen, og dermed den pedagogiske bruken av IKT i undervisningen ...noe i den dur. Og med min økende digitale kompetanse som følge av dette studiet, kan jeg være en tilgjengelig samarbeidspartner og medpedagog, og gjennom wikien også synliggjøre og markedsføre den nye kunnskapen min.
Wikiens stuktur og design er klar og jeg har skrevet en hel side på oppgaven i dag! Og da fikk jeg jammen svar på "hvor mange ord er det ca på en side?". Jeg kom fram til ca 500, så da er jeg omtrent 1/4 i mål :-).


søndag 4. januar 2015

Hvor ble den lange julefeiren av?

Planen var å sette seg skikkelig godt inn i wiki-teknologien, lese masse pensum og ha en klokkeklar oppfatning av hva jeg vil jobbe med i prosjektoppgaven...
Det ble mye ferie og lite studier ... ikke helt som jeg hadde sett for meg, nei :-)

Men jeg rakk å skaffe meg et par interessante artikler fra Norsk pedagogisk tidsskrift, skrevet av to professorer fra Institutt for pedagogikk ved Uio - Helge I Strømsø og Ivar Bråten.
Artiklene omhandler hvordan elever leser web-tekster og hvordan de jobber med kildevurdering av multiple tekster (lese flere tekster som presenterer en sak fra i\ulike vinkler/ulikt ståsted) - veldig morsomt og interessant, og noe jeg vil lese mer om!

I tillegg fikk jeg skummet meg såvidt gjennom en fin bok som kom ut på Gyldendal i fjor : "Digital praksis i skolen". Den klargjør begreper og skildrer eksempler på hvordan digitale verktøy som bl.a blogg og wiki kan medvirke til bedre læring for elevene hvis det blir brukt riktig.

Fikk altså ikke lest noe pensum ....men likevel - veldig pensumrelatert :-)

Godt nytt studieår!!!