Søk i denne bloggen

lørdag 7. mars 2015

Det flasker seg - tror jeg!

Takk for sist, medstudenter! Midtsamlingen tirsdag 3.mars var et hyggelig og etterlengtet gjensyn.

I tiden etter nyttår har jeg bekymret meg mye for prosjektoppgaven. Jeg har prøvd å utnytte den minimale ledige tiden jeg har, til å lese pensum, mens underbevisstheten har jobbet jevnt og trutt med problemstillingen. Tenkt, formulert og forkastet. Det har ikke vært lett. Men etter Arne Olavs gjennomgang og orientering om oppgave og eksamen, og de forløsende ordene "me er ikkje ute etter å ta dykk" (noe i den dur), så sank skuldrene litt.
Problemstillingen driver altså å sniker seg fram (jada - jeg vet jeg er sent ute...).
Det skal handle om å bruke wiki for å styrke lærernes delingskultur, øke den digitale kompetansen, og dermed den pedagogiske bruken av IKT i undervisningen ...noe i den dur. Og med min økende digitale kompetanse som følge av dette studiet, kan jeg være en tilgjengelig samarbeidspartner og medpedagog, og gjennom wikien også synliggjøre og markedsføre den nye kunnskapen min.
Wikiens stuktur og design er klar og jeg har skrevet en hel side på oppgaven i dag! Og da fikk jeg jammen svar på "hvor mange ord er det ca på en side?". Jeg kom fram til ca 500, så da er jeg omtrent 1/4 i mål :-).


søndag 4. januar 2015

Hvor ble den lange julefeiren av?

Planen var å sette seg skikkelig godt inn i wiki-teknologien, lese masse pensum og ha en klokkeklar oppfatning av hva jeg vil jobbe med i prosjektoppgaven...
Det ble mye ferie og lite studier ... ikke helt som jeg hadde sett for meg, nei :-)

Men jeg rakk å skaffe meg et par interessante artikler fra Norsk pedagogisk tidsskrift, skrevet av to professorer fra Institutt for pedagogikk ved Uio - Helge I Strømsø og Ivar Bråten.
Artiklene omhandler hvordan elever leser web-tekster og hvordan de jobber med kildevurdering av multiple tekster (lese flere tekster som presenterer en sak fra i\ulike vinkler/ulikt ståsted) - veldig morsomt og interessant, og noe jeg vil lese mer om!

I tillegg fikk jeg skummet meg såvidt gjennom en fin bok som kom ut på Gyldendal i fjor : "Digital praksis i skolen". Den klargjør begreper og skildrer eksempler på hvordan digitale verktøy som bl.a blogg og wiki kan medvirke til bedre læring for elevene hvis det blir brukt riktig.

Fikk altså ikke lest noe pensum ....men likevel - veldig pensumrelatert :-)

Godt nytt studieår!!!

tirsdag 2. desember 2014

Bloggøvelser...

Joda, jeg hadde visst laget en blogg før - men har aldri brukt tid på å sjekke mulighetene for å legge til gadgets og tilpasse layout, så undervisningsvideoene i uke 48, med introduksjon til blogging, var likevel en veldig nyttig gjennomgang for meg!
Ikke minst så jeg tydelig det geniale med å lage bloggrullen med alle studiebloggene samla. For et flott nettverk vi plutselig har! Det er veldig spennende og lærerikt å lese andre skolebibliotekarers tanker om både jobben og studiene.

Jeg får komme meg videre i programmet i løpet av uka : "Veke 49-50 : Wiki "

Må bare teste om jeg klarer å legge til en video fra youtube først ...Studentblogging!

Flinke folk i fylkesbibliotekene i Akershus, Buskerud, Hedmark og Oppland har jobbet hardt for å kunne tilby et videreutdanningskurs for vgs-bibliotekarer. Dette har vi ventet på lenge, nå er vi igang, og jeg er så heldig å få delta!

Etter oppstartsseminaret 6.november, har vi fått små drypp av nett-leksjoner, lesetips og en liten refleksjonsoppgave. Det er godt med en forsiktig innkjøring. Selv har jeg vært mest opptatt av å få skolens nye nettsider ferdig, og det har ennå ikke helt gått opp for meg at jeg er student!

Forrige ukes oppdrag - å opprette en blogg og lenke til andre studieblogger - gikk meg hus forbi i webredaktør-tåka. For enkelhetsskyld pusser jeg bare støvet av en veldig gammel plikt-blogg, med det spennende, saftige navnet "Lottes bibliotekfaglige blogg",

Skal ta meg mer tid til studiene nå fram mot jul - gleder meg til å sette igang!

tirsdag 11. mai 2010

Infolitseminar mandag 10.mai

Nå er alle i gruppa representert med sin egen blogg, samlet på Netvibes, der vi oppsummerer hver for oss inntrykkene og tankene etter hvert møte.
Birgithe gikk gjennom noen eksempler på hvordan skolebibliotekarer kommer inn med veiledning i informasjonskompetanse på ulike klassetrinn og fra ulike innfallsvinkler. Eksemplene har vi samlet i et felles dokument på Google Docs. Her skal alle bidra og eksempelsamlingen vil utvides etterhvert. Det var godt å komme ned på jorda og gå gjennom konkrete eksempler i et ellers ganske svevende forum - og gjennomgangen avdekket igjen at vi tenker ulikt om mange ting.
Jeg blir forøvrig mer og mer forvirret etter hvert møte. Men kaos er vel en bra ting - og det setter hvertfall tankevirksomheten i sving.

Fredag 21.mai var jeg på fagforum for skolebibliotekarer i Akershus, og hørte på norsklektor Ingunn Kjøl Wiigs interessante gjennomgang av nettverket som hun har grunnlagt: d&b - Del det du har, bruk det du får. Der ligger allerede Birgithe og Siv-Marits undervisningsopplegg i informasjonskompetanse. Her kunne sikkert våre eksempler som vi samler i dokumentet vårt også legges til. Nettverket er stort, og blir stadig større. Det er en fin arena for å styrke samarbeidet mellom lærere og skolebibliotekarer.

tirsdag 20. april 2010

Infolitseminar 12.april

Det første møtet jeg deltok på, 12.april, var seminarets tredje.
Tord Høivik gjennomgikk litt av forrige møtes diskusjoner - gruppa hadde begynt med å gå gjennom definisjoner av begrepet informasjonskompetanse, og hadde studert artikkelen Information literacy på wikipedia - men de kom frem til at vi skulle la definisjonen ligge litt, og heller se på hva vi konkret mener informasjonskompetanse er.
Hvilken adferd og hvilke ferdigheter har man når man er informasjonskompetent?
På hvilket nivå bør elever og studenter ligge når det gjelder informasjonskompetanse, og hvordan får vi veiledet dem dit?

Deltakerene på seminaret er stort sett bibliotekarer - fra grunnskole, videregående skole og høgskole. Vi jobber med informasjonskompetanse på helt ulike nivå til daglig. Selv om vi tenker stort, fører de ulike utgangspunktene våre til at vi får ulike perspektiver. På høgskolenvå ser de at informasjonskompetansen må gjøres fagspesifikk for de enkelte fag. Det funker ikke å lage noe generellt undervisningeopplegg eller generelle mål på dette nivået, her må det meste knyttes til faget. Til og med kildelister og siteringsteknikk varierer i ulike fagmiljøer.
I videregående skole tenker jeg at vi skal lære elevene en generell holdning og bevissthet knyttet til informasjonssøking, kildekritikk og kildehenvisning. Jeg tror elevene bør drilles regelmessig i disse ferdighetene, i flere ulike fag, men allikevel med forholdsvis lik tilnærming. Elevene må få inn informasjonskunnskapen når de har bruk for den, i ulike fag og oppgaver. Det de lærer i én kontekst kan de få god bruk for i en annen. Og når de senere kommer på høgskoler og universiteter skal de ha et godt grunnlag for å lære seg den fagspesifike informasjonskompetansen for sitt studium.

Så snakket vi litt rundt hvordan samarbeidet mellom bibliotekarer og lærere kunne bli bedre. Vi bibliotekarer vil jo så gjerne bidra med det vi kan, og ser ofte hvor uselvstendige elevene er når de kommer til biblioteket for å finne informasjon. Jeg tenker ofte at jeg skulle vært med tidligere i prosessen og kanskje fått veiledet klassen samlet idet en oppgave blir presentert. I skranken, når elevene kommer i store puljer og har begrenset med tid, blir det ikke lett å få veiledet i det hele tatt. Det blir ofte til at vi gjør klar bøker og annet stoff til dem, istedet for å lære dem hvordan de kan finne det selv. I læreplanverket for kunnskapsløftet finner vi i flere fag kompetansemål som beskriver innhenting, vurdering og bruk av kilder. Dette er altså ting som elevene skal igjennom. Og skolebibliotekarene vil mer enn gjerne bidra.